Walking I Mapping I Looking

Walking Reading Group I Bilbao

13-14-15 /03/2015 Bilbo

13-14-15 /03/2015 Bilbao

Irakurketa Talde Ibiltaria proiektuak ezagutzaren trukaketa eskaintzen du modu intimo eta dinamikoan, elkarrekin oinez goazen bitartean testuak eztabaidatuz.

Diziplina eta formatu desberdinetako testuak aurrez ezarri dira eta trukaketaren bizkarrezurra dira.

Elkarrekin joango gara oinez?

–Lehen paseoa: Martxoak 13, ostirala, 18:00etatik 21:00etara. Irteera Rekalde Plazatik.
–Bigarren paseoa: Martxoak 14, larunbata, 11:00etatik 13:30etara. Irteera Funikular Plazatik.
14:00ak aldera, #Karpinteria-n bazkaria +  “Irakurketa Talde Ibiltaria zure gustura” tailerra 16:00etatik  19:00etara.
–Hirgarren paseoa: Martxoak 15, igandea, 11:00etatik 12:00etara. Irteera Plaza berria, 8.

Irakurketa Talde Ibiltaria Lydia AshmanAnia Bas, eta Simone Mair-ek  eskainitako proiektua da, Zaramari ren  laguntzarekin, eta Histeria Kolektiboak ekoitzi du.

#TWRGBilbao

 

 

 

 

 

 

 

 

El Grupo de Lectura Caminante es un proyecto que facilita el intercambio de conocimientos de una manera íntima y dinámica a través de la discusión de textos mientras caminamos juntas.

Los textos, de distintas disciplinas y formatos, se establecen de antemano y forman la columna vertebral del intercambio.

¿Caminamos juntas?

–Primer paseo: 13 de Marzo, viernes, de 18.00h a 21.00h. Salida desde Plaza Rekalde.
–Segundo paseo: 14 de Marzo, sábado, de 11.00h a 13.30h. Salida desde Plaza del Funicular.
14:00 comida en La Karpinteria + Taller “El Grupo de Lectura Caminante como a ti te guste” de 16:00 a 19:00.
–Tercer paseo: 15 de Marzo, domingo, 11.00h a 12.00h. Salida desde Plaza Nueva nº8.

El Grupo de Lectura Caminante es un proyecto facilitado por Lydia Ashman, Ania Bas, Simone Mair con el apoyo de Zaramari y que aterriza en Bilbao de la mano de Histeria Kolektiboa.

#TWRGBilbao

Mapaketa Kolektiboa egiteko Tresna Digitalen Tailerraren Ekarpenak

Retornos del Taller de herramientas digitales para un mapeo colectivo

maTIKo! Bilboko Urribarri barrutiko auzoen ezaugarriak ezagutu, aztertu, partekatu eta zabaltzeko ikaskuntzako eta komunikazio digitaleko tailerra da. Tailerra, 2015eko urtarrilaren eta otsailaren artean garatu genuen Auzo Factory Irazabal Matikon, eta barruti barneko eta kanpoko 23 lagunek hartu zuten parte

maTIKo! es un taller de aprendizaje y comunicación digital para conocer, analizar, compartir y difundir algunas de las características de los barrios del distrito de Uribarri en Bilbao. El taller,  se desarrolló entre Enero y Febrero de 2015 en Auzo Factory Irazabal Matiko, y contó con la participación de 23 personas tanto de dentro como de fuera del distrito.

 

Hemen dituzue #BAT_Ikusezinak topaketan sortutako material guztiak. BAT ingurunea eraldatzen parte hartuko duten herritarrak trebatzeko asmoz hiriak eskaintzen dituen ikaskuntzarako aukera anitzak aztertzea xede duen kultur proiektua da.

BATen 2014ko edizioak, IKUSEZINAKizenburupean, begirada hiri ikusezinaren eta ikusezin bihurtutakoaren gainean jartzea proposatu genuen; kasu praktiko eta miaketarako lur gisa Bilbo eta haren eraldaketa-prozesua hartu genuen eta hirian eta bertan bizi garenongan eragina duten baldintza materialetan, soziokulturaletan eta espazialetan oinarritu ginen.

Aquí os dejamos un resumen de todos los materiales producidos en #BAT_Invisibles, un proyecto cultural de investigación colectiva sobre urbanismo e innovación social alrededor del binomio ciudad y ciudadanía.

La edición 2014 de BAT, bajo de título deINVISIBLES, propuso fijar la mirada sobre la ciudad invisible e invisibilizada; tomando como caso práctico y terreno de exploración, Bilbao y su proceso de transformación; atendiendo a las condiciones materiales, socioculturales y espaciales que afectan a la ciudad y a quienes vivimos en ella.