Periferia

http://revistes.uab.cat/periferia

Perifèria és una iniciativa dels doctorands i doctorandes del departament d’Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona recolzada pel programa de doctorat. El projecte va sorgir de la necessitat de compartir i donar a conèixer la recerca generada, tant per part dels doctorands com per part del professorat i altres investigadors/es. Perifèria té una perioricitat semestral i es publica el dia 20 dels mesos de Juny i Desembre (Llegir +)

Perifèria es una iniciativa de los/as doctorandos/as del departamento de Antropología Social y Cultural de la Universitat Autónoma de Barcelona, apoyada por el programa de doctorado. El proyecto surgió de la necesidad de conocer eficazmente la investigación generada tanto de los/las doctorandos/as, como del profesorado y otros/as investigadores/as. Periferia tiene una perioricidad semestral y se publica el día 20 de los meses de Junio y Diciembre (Leer +)

Periferia. Revista de investigación y formación en Antropología

Vol. 19, Núm. 2 (2014)

Tabla de contenidos

Editorial

Equip Editorial
1-3

Artículos

Francisco José Cuberos Gallardo
4-28
Paula Escribano, Marta M. Lobato, José Luís Molina, Miranda J. Lubbers, Hugo Valenzuela García, Judith Pampalona, Sara Revilla, Mª Eugenia Santana
29-49
Claudia Cristina Márquez Olmos
50-76
Aida Ochoa García
77-100
Alejandro Román Mosquera
101-123
Carlos Tobar Tovar
124-143

Reseñas

Marta Lobato
Leave a Comment