«De qué hablamos cuando hablamos de “socioantropología”?»

http://www.antropologia.cat/node/25102

Data: 02/03/2015 18:00

Organitza: ERAPI-Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia i Grup de treball en «Socioantropologia dels mons contemporanis», de l’Institut Català d’Antropologia (ICA). Col·labora: Institut d’Estudis Catalans (IEC)

Conversatori amb: Juan de la Haba i Enrique Santamaría

Lloc: Sala Fontserè de l’Institut d’Estudis Catalans, c/ del Carme, n. 47, 08001, Barcelona.

Dado que ha habido recientes incorporaciones en el grupo de trabajo, nos ha parecido que la mejor manera de darles la bienvenida y de introducirlas en el mismo era dedicar este próximo conversatorio a exponer brevemente qué entendemos por “socioantropología” ―concepto clave que ha acabado dando nombre tanto al grupo de trabajo del ICA como a la asociación que ha surgido del mismo― y a conversar a partir de ello. Se trata por tanto de someter a reflexión y a debate su sociogénesis y evolución, así como el uso que de él estamos haciendo.

Juan de la Haba y Enrique Santamaría son coordinadores del grupo de trabajo en Socioantropología de los mundos contemporáneos, del Institut Català d’Antropologia, y directores de estudios de ERAPI – Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia.


Atès que hi ha hagut recents incorporacions en el grup, ens ha semblat que la millor manera de donar-los la benvinguda i d’introduir-les en el mateix era dedicar aquest proper conversatori a exposar breument què entenem per “socioantropologia” ―concepte clau que ha acabat donant nom tant al grup de treball de l’ICA com a l’associació que ha sorgit del mateix― i a conversar a partir d’això. Es tracta per tant de sotmetre a reflexió i a debat la seva sociogènesi i evolució, així com l’ús que en fem.

Juan de la Haba i Enrique Santamaría són coordinadors del grup de treball en Socioantropologia dels mons contemporanis, de l’Institut Català d’Antropologia, i directors d’estudis d’ERAPI – Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia.


Més informació:

ERAPI – Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia grupo.erapi@gmail.com

http://www.erapi.net/

Institut Català d’Antropologia (ICA) Tel 93 171 37 70 secretaria@antropologia.cat

Entrada lliure i gratuïta.

Leave a Comment